Anasayfa
Hakkında
Bilimsel Kurul
Bilimsel Danışma Kurulu
Düzenleme ve Yürütme Kurulu
Davetli Konuşmacılar
Sempozyum Programı
Duyurular
Bildiri Konuları
Bildiri Kuralları
Konferans Kayıt
Bildiri Kayıt
Önemli Tarihler
Kayıt Ücretleri
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
İletişim ve Ulaşım

Bildiri Kuralları

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

Sempozyumda, ana tema ve alt temalar doğrultusunda hazırlanan sözel ve poster bildiri sunumları yer alacaktır. Sözel bildiri sunumlarının yer alacağı oturumlarda bildiri sahiplerinin konuşma süresi, tartışma dâhil, en fazla 30 dakika olacaktır. Sözel ve poster bildiri özetleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi rica olunur:

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildiriler sempozyum web sitesinde bulunan Word formatındaki örneklere göre hazırlanıp gönderilecektir.

Sempozyumda sunulacak bildiriler, araştırma, derleme veya vaka sunumu olabilir. Bildiri özetleri elektronik ortamda kabul edileceğinden, elden bildiri özeti kabul edilmeyecektir.

Genel Yazım Kuralları

 1. Bildiri özetleri yazılırken, özetler, Times New Roman 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraflar iki yana yaslanmalıdır, girinti kullanılmamalıdır.
 2. Bildiri Başlığı: Times New Roman 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada yazılmalıdır.
 3. Bildiri Alt Başlıkları Times New Roman 12 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
 4. Yazar/Yazarların Adları: Sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto sağa dayalı yazılmalıdır. Birden fazla yazar olduğunda yazar isimleri virgül ile ayrılarak aynı satır üzerinde yazılmalıdır. Bildiri sunucusu olan yazarın isminin altı çizili olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazar/Yazarların akademik ünvan ve kurumları dipnot biçiminde numaralandırılmış olarak sayfa altında yer almalıdır. Ayrı kurumlarda ya da ünvanlarda olan herbir yazar için sayı biçiminde dipnot gösterilmelidir. Dipnot Times New Roman, 10 punto olarak sola yaslı şekilde yazılmalıdır.
 5. Özet içinde kısaltmanın kullanılması halinde, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.
 6. Gönderilen özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 7. Yazar/Yazarlar Sempozyuma bir araştırma bildirisi ile katılacaklarsa yazacakları özet şu başlıkları içermelidir: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç, Anahtar Sözcükler ( 3- 5 adet)
 8. Yazar/Yazarlar Sempozyuma bir derleme bildiri ile katılacaklarsa yazacakları özet şu başlıkları içermelidir: Çalışmanın Temeli, Çalışmanın Amacı, Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Anahtar Sözcükler (3- 5 adet)
 9. Yazar/Yazarlar Sempozyuma bir vaka sunumu ile katılacaklarsa yazacakları özet şu başlıkları içermelidir: Giriş, Vakanın Tanıtımı, Müdahale Süreci, Tartışma
 10. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 750 kelimeyi geçmemelidir.
 11. Bildiriler hem word formatında hazırlanmış ve sisteme yüklenmiş, hem de özet metin giriş bölümünde sisteme işlenmiş olmalıdır. Ayrıca yazar adları ve kurumları sistemde tanımlanmalıdır.

Dikkat Edilecek Noktalar

Özet ve bildiri tam metni gönderim işlemi “bildiri kabul sistemi” üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildiri kabul sistemi üzerinden gönderilecek her türlü bildirinin değerlendirme, kabul ve yayınlanma işleminin yapılacağı ortamdır. Bu sisteme araştırmacıların öncelikle kayıt olması ve gönderdikleri bildirileri sistem üzerinden takip etmesi gerekmektedir. Her türlü iletişim bildiri kabul sistemi ve e-postanız üzerinden gerçekleştirilecektir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için meryem.temel@hes.bacesehir.edu.tr 0216 579 8425, gülnihalesra.korkut@hes.bahcesehir.edu.tr, 0216 579 8414 numaralı telefonlardan ya da e-posta adreslerinden sempozyum düzenleme kurulu ile iletişime geçebilirsiniz.

Bildirileri Özetlerinin Değerlendirilmesi

Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Sempozyum Bilimsel Kurulunca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Tam Metinlerin Basılması

Sempozyumda sunulan sözel ve poster bildirilerin kalıcılığını sağlamak ve bu alanda çalışan kişilere ve araştırmacılara kaynak yaratmak amacıyla sempozyum kitabının elektronik ortamda basımı planlanmaktadır. Kitapta, Sempozyuma katılan ve sözel / poster olarak sunum yapan katılımcıların tam metin bildirilerine yer verilecektir. Özet Bildirisi kabul edilen ancak Sempozyumda sunum yapmayan ya da tam metni son gönderim tarihine kadar göndermeyen katılımcıların bildirileri Sempozyum Kitabında yer almayacaktır.

POSTER YAZIM KURALLARI

Posterler araştırma, derleme, vaka sunumu, proje örnekleri gibi farklı konularda hazırlanabilir. Posterlerde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır. Posterler 70x90 ebatlarında, 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Resim, grafik, tablo veya şekiller belirgin olmalıdır. Her posterde sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka belirtilmelidir.

 
 
Copyright © 2010 Sitenin Tüm Haklari Psikolojik Rehabilitasyon ve Egitim Programlari Dernegi’ne aittir.