Anasayfa
Hakkında
Bilimsel Kurul
Bilimsel Danışma Kurulu
Düzenleme ve Yürütme Kurulu
Davetli Konuşmacılar
Sempozyum Programı
Duyurular
Bildiri Konuları
Bildiri Kuralları
Konferans Kayıt
Bildiri Kayıt
Önemli Tarihler
Kayıt Ücretleri
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
İletişim ve Ulaşım

Okul ve Ruh Sağlığı Sempozyumu Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü olarak, Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği, Harvard Tıp Fakültesi, Boston Çocuk Hastanesi ve Fogarty Uluslararası Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Programı işbirliği ile 25-26 Mart 2016 tarihlerinde “Uluslararası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu”nu düzenliyoruz. Beşinci Sempozyumun teması, “Okulda Sosyal Medya, Internet ve Yeni Teknolojilerin Kullanımında Sorumluluklar” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumda; davetli konuşmacılar, sunumlar, panel ve bilimsel araştırma sunumları yer alacaktır ve tüm etkinliklerde eğitimcilerin, akademisyenlerin, psikologların, psikiyatristlerin, anne babaların ve idarecilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları hedeflenmektedir.

Sizleri 25-26 Mart’da Bahçeşehir Üniversitesinde ağırlamaktan onur duyacağız.

Sempozyumda görüşmek dileği ile..

Prof Dr Nilgün Sarp
Bahçeşehir Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Koruyucu ruh sağlığı ve okul ruh sağlığı alanlarında çalışan Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği olarak, 25-26 Mart 2016 tarihlerinde Harvard Tıp Fakültesi, Boston Çocuk Hastanesi ve Fogarty Uluslararası Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Programı ve Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü işbirliği ile 5. Uluslararası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu’nu düzenlemekten kıvanç duymaktayız.

Sempozyumda “Okulda Sosyal Medya, Internet ve Yeni Teknolojilerin Kullanımında Sorumluluklar” (The Ethical Applications of Social Media, Internet and the New Technologies in the School Setting) temasının ele alınması amaçlanmaktadır.

Derneğimizin düzenlediği Uluslararası Okul Ruh Sağlığı sempozyumları, okulların bir bütün olarak çocuk ve genç ruhsal gelişim özellikleri ve gereksinimlerine öncelik veren kurumlar olarak gelişmesini; eğitim biliminin en önemli parçası olan öğretmenlerin “koruyucu ve önleyici ruh sağlığı” yaklaşımlarında daha fazla donanım kazanmasını; öğrenci ruh sağlığını etkileyen çeşitli koşulların ve sorunların ele alınarak uygun çözüm yollarını tartışmayı amaçlayan bilimsel toplantılardır.

Bildiğiniz üzere giderek daha fazla kullanıcıya ulaşan dijital bilgi ve iletişim sistemlerinin okul ortamları üzerindeki etkileri farklı platformlarda ele alınmaktadır. Çocuğun ve gencin doğrudan iletişim kurması ve sosyal hayatı üzerindeki etkileriyle bu sistemler, şüphe yok ki yeni nesillerin gelişim ve ruh sağlıkları üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkileri toplu olarak tehlikeli ve riskli ilan etmeden önce, güncel kullanım alanları ve amaçlarının, nasıl bir etkileşim biçimine yol açtıklarının, çocuk ve genç ruh sağlığı ve eğitim gereksinimleri açısından nasıl fayda ve riskler taşıdığının kapsamlı olarak araştırılması ve düzenlemelerin bu bilgiler ışığında yapılması önem taşımaktadır.

Teknolojinin gelişim hızı bu süreçte değerlendirmelerin yapılmasının önüne geçmekte, mevcut veri birikiminden daha hızlı ilerlemekte, anne babalar, eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları olarak bizlerin ayak uydurmakta zorlandığı bir çağı beraberinde getirmektedir.

Bu hızın eninde sonunda bir doygunluk noktasına ulaşacağı varsayımı ile hareket ederek, adımlarımızı ilerlemeleri takip edecek şekilde ayarlamak ve bu teknolojileri engellemek yerine, sorumlu kullanımını özendirmek büyük önem taşımaktadır.

Geleceği hazırlayacak çocuklar ve gençler için yaşanan değişimleri olabildiğince doğru tanımlayabilmek ve onları riskler ve yararlar konusunda olabildiğince doğru bilgilendirebilmek önem taşımaktadır.

Bu bizlere düşen önemli bir sorumluluktur.

5. Uluslararası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu okullarda bizzat çocuk ve gençlerle çalışan değerli eğitimcileri, akademisyenleri, uzmanları, annebabaları, idarecileri bir araya getirerek bu bilgilendirmenin ve etkileşimin bir yolunu aramayı amaçlamaktadır.

Toplantımızda konferans, panel, forum, atölye ve bildiri tarzında katılımlar ile “Okulda Sosyal Medya, Internet ve Yeni Teknolojilerin Kullanımında Sorumluluklar” konusunda bilgi alışverişinde bulunmayı hedeflediğimizden, katkı ve önerilerinizi, okul uygulamalarında ele almak istediklerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, sizleri toplantımızda görmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına

Dr. Meltem Kora
Çocuk ve ergen psikiyatristi
Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 
 
Copyright © 2010 Sitenin Tüm Haklari Psikolojik Rehabilitasyon ve Egitim Programlari Dernegi’ne aittir.